Gói thầu xây lắp đường giao thông nông thôn

GT: Gói thầu số 1: Xây lắp
Thuộc DA: Đường giao thông thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê, thị xã Tử Sơn, tỉnh Bắc NinhNguồn vốn: Ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác
Bên mời thầu: UBND xã Phù Khê
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT : từ 08 giờ 00 ngày 26/04/2010 đến 09 giờ 00 ngày 11/05/2010 (trong gtờ hành chính)
ĐĐ: UBND xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: (0241) 3811101
Giá bán: 1.000.000 đồng 
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 11/05/2010.

 

  • TAG :