GT: Xây lắp hạng mục: Khoa khám bệnh – Hồi sức cấp cứu – Chuẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm; Khoa bệnh phổi – Lao ngoài phổi; Khối hành chính – Khoa dược

GT: Xây lắp hạng mục: Khoa khám bệnh – Hồi sức cấp cứu – Chuẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm; Khoa bệnh phổi – Lao ngoài phổi; Khối hành chính – Khoa dược
Thuộc DA: Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phôi tỉnh Quảng trịNguồn vốn: TPCP
Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: tử 08 giờ 00 ngày 26/04/2010 đến 08 giờ 00 ngày 11/05/2010 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA ĐTXD công trình nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, số 203 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
Điện thoại: (053) 3556125 
Giá bán: 1 .000.000 đồng 
Thời điểm đóng thầu: từ 08 giờ 00 ngày 11/05/2010.

 

  • TAG :