Gói thầu số 3: Xây lắp và cung cấp thiết bị nhà máy xử lý nước

 Gói thầu số 3: Xây lắp và cung cấp thiết bị nhà máy xử lý nước
Thuộc D.A: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch KCN Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Giai đoạn 1 công suất: 2994 m3/ngày đêm)

Nguồn vốn: Ngân sách và vốn vay tín dụng
Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 13/04/2010 đến 08 giờ 00 ngày 24/04/2010 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng KHKD - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 
Điện thoại: (0651) 3881 947; Fax: (0651) 3881949 
Giá bán: 1.000.000 đồng 
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 24/04/2010 .
  • TAG :