Gói thầu xây lắp và thiết bị

 GT: Xây lắp và thiết bị (Gói 5)
Thuộc DA: Xây dựng máy phát điện dự phòng, hệ thống điện hạ thế và chiếu sáng cho Bệnh viện Nhân ÁiNguồn vốn: NSTP HCM 
Bên mời thầu: Bệnh viện Nhân Ái
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 26/04/2010 đến 14 giờ 00 ngày 12/05/2010 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Bệnh viện Nhân Ái, xã Văn Phú, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. 
Điện thoại: (0651) 3717366; Fax: (0651 ) 3717860
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 12/05/2010.

 

  • TAG :