Hàng hóa, dịch vụ mua vào của dự án xây dựng trường trung học cơ sở tư thục có được miễn thuế GTGT không?

  • 30 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận

Tại công văn số 2236/TCT-CS ngày 04/06/2009 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 148/CV-VA ngày 20/04/2009 của Trường trung học cơ sở tư thục Việt –ÚC Hà Nội về việc miễn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào của dụ án đầu tư xây dựng trường học như sau:
Tại công văn số 2236/TCT-CS ngày 04/06/2009 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 148/CV-VA ngày 20/04/2009 của Trường trung học cơ sở tư thục Việt –ÚC Hà Nội về việc miễn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào của dụ án đầu tư xây dựng trường học như sau:


Tại khoản 2 Điều 7 Nghị Định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoaatj động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, quy định: “ Cơ sở thực hiện xã hội hóa được ưu đãi về thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế GTGT, Luật Thuế xuất khẩu, Luật Thuế nhập khẩu và các quy định hiện hành”.


Theo quy định tại khoản 13 Điều 5 Luật Thuế GTGT 2008 thì “dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật” khôn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.


Luật Thuế GTGT 2008 không có quy định miễn Thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào của dự án đầu tư xây dựng trường theo chủ trương xã hội hóa


Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế: dichvu@bacvietluat.vn - 01687696666

  • TAG :