Hướng dẫn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

  • 28 tháng 7, 2010
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận

Hướng dẫn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


132


Ký hiệu

99/TT-BTC

Ngày ban hành

15/11/1999

Người ký

Phạm Văn Trọng

Trích yếu

Hướng dẫn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT132BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :