Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng

  • 28 tháng 7, 2010
  • 125 lượt xem
  • 0 bình luận

Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


15


Ký hiệu

2000/TT-BXD

Ngày ban hành

13/11/2000

Người ký

Bộ trưởng-Nguyễn Mạnh Kiểm

Trích yếu

Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng

Cơ quan ban hành

Bộ Xây dựng

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT15BXD.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :