Hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với các cơ sở hoạt động khai thác thuỷ sản

  • 28 tháng 7, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận
Hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với các cơ sở hoạt động khai thác thuỷ sản
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


3


Ký hiệu

2002/TT-BTC

Ngày ban hành

14/01/2002

Người ký

Vũ Văn Ninh

Trích yếu

Hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với các cơ sở hoạt động khai thác thuỷ sản

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT3BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :