Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu

  • 28 tháng 7, 2010
  • 57 lượt xem
  • 0 bình luận
Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


17


Ký hiệu

2001/TT-BTC

Ngày ban hành

21/03/2001

Người ký

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trích yếu

Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT17BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :