Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận
Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


45


Ký hiệu

2000/TTTL/BTC-TCHQ

Ngày ban hành

23/05/2000

Người ký

Lê Mạnh Hùng, Phạm Văn Trọng

Trích yếu

Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT45BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :