Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản thông tin Bưu điện theo luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận
Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản thông tin Bưu điện theo luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


2


Ký hiệu

1999/TT-TCBĐ

Ngày ban hành

20/04/1999

Người ký

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Huy Luận

Trích yếu

Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản thông tin Bưu điện theo luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Cơ quan ban hành

Tổng cục Bưu điện

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT2TCBĐ.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :