Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư

  • 28 tháng 7, 2010
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận

Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


136


Ký hiệu

99/TT-BTC

Ngày ban hành

19/11/1999

Người ký

Lê Thị Băng Tâm

Trích yếu

Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT136BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :