Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác

  • 28 tháng 7, 2010
  • 70 lượt xem
  • 0 bình luận

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


64


Ký hiệu

2001/TT/BTC

Ngày ban hành

10/08/2001

Người ký

Trần Văn Tá

Trích yếu

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT64BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :