Hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT

  • 28 tháng 7, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận

Hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


19


Ký hiệu

1999/TT/ĐTXD

Ngày ban hành

26/01/1999

Người ký

TT Phạm Hồng Giang

Trích yếu

Hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT

Cơ quan ban hành

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT19BNN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :