Hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách Mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

  • 03 tháng 8, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận

Hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách Mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


5


Ký hiệu

2000/TT-BXD

Ngày ban hành

27/06/2000

Người ký

BT - Nguyễn Mạnh Kiểm

Trích yếu

Hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách Mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Cơ quan ban hành

Bộ Xây dựng

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT5BXD.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :