Hướng dẫn Thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 134 lượt xem
  • 0 bình luận
Hướng dẫn Thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


4


Ký hiệu

1999/TT-TCTK

Ngày ban hành

19/10/1999

Người ký

Lê Văn Toàn

Trích yếu

Hướng dẫn Thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Cơ quan ban hành

Tổng cục Thống kê

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT4TCTK.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :