Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hóa, dịch vụ.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 58 lượt xem
  • 0 bình luận
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hóa, dịch vụ.
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


116


Ký hiệu

2002/TT-BTC

Ngày ban hành

25/12/2002

Người ký

Trương Chí Trung

Trích yếu

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hóa, dịch vụ.

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT116BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :