Hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


89


Ký hiệu

98/TT/BTC

Ngày ban hành

27/06/1998

Người ký

Phạm Văn Trọng

Trích yếu

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH89BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :