Hướng dẫn về Giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi

  • 28 tháng 7, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận
Hướng dẫn về Giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1


Ký hiệu

1999/TT-BTM

Ngày ban hành

05/01/1999

Người ký

Mai Văn Dâu

Trích yếu

Hướng dẫn về Giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi

Cơ quan ban hành

Bộ Thương mại

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT1BTM.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :