Hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với hợp tác xã.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 95 lượt xem
  • 0 bình luận
Hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với hợp tác xã.
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


44


Ký hiệu

1999/TT-BTC

Ngày ban hành

26/04/1999

Người ký

Trần Văn Tá

Trích yếu

Hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với hợp tác xã.

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT44BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :