hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

  • 28 tháng 7, 2010
  • 122 lượt xem
  • 0 bình luận

hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


4


Ký hiệu

2005/TT-BXD

Ngày ban hành

01/04/2005

Người ký

Đinh Tiến Dũng

Trích yếu

hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

Cơ quan ban hành

Bộ Xây dựng

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT4BXD.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :