hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

  • 28 tháng 7, 2010
  • 101 lượt xem
  • 0 bình luận

hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


8


Ký hiệu

1999/TT-BXD

Ngày ban hành

16/11/1999

Người ký

Bộ trưởng - Nguyễn Mạnh Kiểm

Trích yếu

hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

Cơ quan ban hành

Bộ Xây dựng

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT8BXD.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :