Hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất; góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.

  • 03 tháng 8, 2010
  • 20 lượt xem
  • 0 bình luận

Hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất; góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


35


Ký hiệu

2001/TT/BTC

Ngày ban hành

25/05/2001

Người ký

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trích yếu

Hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất; góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT35BTC.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :