Hướng dẫn xác định và công nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư theo Khoản 5, danh mục i, Phụ lục I, Nghị định 10/1998/NĐ-CP (Dự án sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm; ứng dụng công nghệ mới về sinh học; công nghệ mới để sản xuất thiết bị th

  • 28 tháng 7, 2010
  • 86 lượt xem
  • 0 bình luận

Hướng dẫn xác định và công nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư theo Khoản 5, danh mục i, Phụ lục I, Nghị định 10/1998/NĐ-CP (Dự án sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm; ứng dụng công nghệ mới về sinh học; công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông; công nghệ điện tử, tin học) --------

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1818


Ký hiệu

TT-BKHCNMT

Ngày ban hành

21/10/1999

Người ký

Chu Tuấn Nhạ

Trích yếu

Hướng dẫn xác định và công nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư theo Khoản 5, danh mục i, Phụ lục I, Nghị định 10/1998/NĐ-CP (Dự án sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm; ứng dụng công nghệ mới về sinh học; công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông; công nghệ điện tử, tin học) --------

Cơ quan ban hành

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT1818BKHCNMT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :