HSMT thiếu sót một số nội dung so với hồ sơ thiết kế được duyệt

HSMT thiếu sót một số nội dung so với hồ sơ thiết kế được duyệtCâu hỏi
 : Trong HSMT, bên mời thầu mời thiếu một số nội dung so với hồ sơ thiết kế được duyệt, Bên dự thầu cũng không phát hiện ra sai sót này. Vậy, tư vấn chấm thầu có thể đưa các nội dung này vào trong phần xét thầu và đánh giá không ?

 

Trả lời :

Hồ sơ mời thầu (HSMT) là căn cứ pháp lý để Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu (HSDT) và để Bên mời thầu đánh giá HSDT...(Điều 4, Khoản 24 của Luật Đấu thầu) do vậy việc đánh giá HSDT của tổ tư vấn chấm thầu (hay tổ chuyên gia đấu thầu) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá (nêu trong HSMT) và các yêu cầu khác trong HSMT (Điều 28 Luật Đấu thầu).

Trở lại với tình huống đã nêu, nếu trong quá trình đánh giá HSDT mà tổ chuyên gia đấu thầu phát hiện các thiếu sót trong HSMT (ví dụ thiếu, thừa khối lượng...) thì vẫn phải đánh giá các HSDT theo đúng HSMT để so sánh xếp hạng các HSDT. Những thiếu sót trong HSMT nếu có sẽ được xem xét trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với Nhà thầu trúng thầu theo quy định

Hà nội, ngày 11/11/2009

TS.Nguyễn Việt Hùng

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật