Kỳ họp thứ VII ( từ ngày 01/7 đến ngày 03/7/2002) Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2001-2005 của tỉnh Phú Thọ

  • 03 tháng 8, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận

Kỳ họp thứ VII ( từ ngày 01/7 đến ngày 03/7/2002) Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2001-2005 của tỉnh Phú Thọ

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


32


Ký hiệu

2002/NQ-HĐND-KXV

Ngày ban hành

01/07/2002

Người ký

Hoàng Xuân Cừ

Trích yếu

Kỳ họp thứ VII ( từ ngày 01/7 đến ngày 03/7/2002) Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2001-2005 của tỉnh Phú Thọ

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Phú Thọ

Phân loại

Nghị quyết 
Tệp đính kèmNQ32UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :