Kê khai đăng ký thuế đối với Hộ kinh doanh buôn chuyến

  • 26 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận

Hộ kinh doanh buôn chuyến thực hiện kê khai đăng ký thuế để được cấp mã số thuế tại chi cục thuế quận, huyện, thị xã nơi chủ hộ đăng ký hộ khẩu...
CĂN CỨ PHÁP LUẬT:


-    Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;


-    Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế;


-    Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế;


LUẬT SƯ TƯ VẤN:


Hộ kinh doanh buôn chuyến thực hiện kê khai đăng ký thuế để được cấp mã số thuế tại chi cục thuế quận, huyện, thị xã nơi chủ hộ đăng ký hộ khẩu (sử dụng mẫu 03-ĐK-TCT). Hộ kinh doanh phải sử dụng mã số thuế được cấp để ghi trên các chứng từ nộp  thuế và chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang các tỉnh, thành phố khác (không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc) thì phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nơi phát sinh hoặc mở rộng hoạt động sản suất, kinh doanh theo quy định của Luật thuế để được quản lý thu thuế.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :