Kết quả Gói thầu: Cung cấp hoá chất rửa máy nén gió các tổ máy tuabin khí PM1, PM2.1, PM2.1MR, PM4 năm 2010

Thông tin kết quả đấu thầu

 

Thông tin gói thầu

 

Tên gói thầu:

Cung cấp hoá chất rửa máy nén gió các tổ máy tuabin khí PM1, PM2.1, PM2.1MR, PM4 năm 2010

Tên dự án:

Mua hóa chất rửa máy nén gió các tổ máy tuabin khí PM1, PM2.1, PM2.1MR, PM4 năm 2010

Nguồn vốn:

+ SXKD: Vốn tự có

Hình thức lựa chọn:

Chào hàng cạnh tranh

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Trọn gói

Địa điểm:

+ Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thời gian tổ chức:

3-2010

Thời gian thực hiện:

tu thang 02 den thang 03/2010

 

Kết quả lựa chọn nhà thầu

 

Tên nhà thầu:

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Tri Việt

Giá trúng thầu:

21 978 ( hai mươi mốt ngàn chín trăm bảy mươi tám ) USD

 

  • TAG :