Kết quả Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện Máy công cụ, dụng cụ, trang bị làm việc cơ khí phục vụ bảo dưỡng sửa chữa thiết bị cơ khí Nhà máy thủy điện A Vương

 Thông tin kết quả đấu thầu

Thông tin gói thầuTên gói thầu:

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện Máy công cụ, dụng cụ, trang bị làm việc cơ khí phục vụ bảo dưỡng sửa chữa thiết bị cơ khí Nhà máy thủy điện A Vương

Tên dự án:

Dự án thủy điện A Vương

Nguồn vốn:

+ SXKD: Vốn vay Thương mại trong nước

Hình thức lựa chọn:

Đấu thầu rộng rãi

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Trọn gói

Địa điểm:

+ Tỉnh Quảng Nam

Thời gian tổ chức:

11-2009

Thời gian thực hiện:

 

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Tên nhà thầu:

không có nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu:

1 ( một ) VND

 

  • TAG :