Kế hoạch: Hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các trạm biến áp 220kV-500kV và sửa chữa lớn thiết bị RTU tại A1 và A2 Kết quả Gói thầu: Hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các trạm biến áp 220kV-500kV

Thông tin kết quả đấu thầu

Thông tin gói thầuTên gói thầu:

Hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các trạm biến áp 220kV-500kV

Tên dự án:

Hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các trạm biến áp 220kV-500kV và sửa chữa lớn thiết bị RTU tại A1 và A2

Nguồn vốn:

+ Đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn:

Đấu thầu rộng rãi

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Trọn gói

Địa điểm:

+ Toàn quốc

Thời gian tổ chức:

12-2009

Thời gian thực hiện:

180 ngày

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Tên nhà thầu:

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Mai Phương.

Giá trúng thầu:

5 909 090 000 ( năm tỷ chín trăm lẻ chín triệu không trăm chín mươi ngàn ) VND

 

  • TAG :