Kế hoạch: Mua sắm VTTB sử dụng cho cải tạo, CQT đường dây 973-E74 Kết quả Gói thầu: Mua sắm VTTB sử dụng cho cải tạo, CQT đường dây 973-E74

Thông tin kết quả đấu thầu

Thông tin gói thầuTên gói thầu:

Mua sắm VTTB sử dụng cho cải tạo, CQT đường dây 973-E74

Tên dự án:

CQT đường dây 973-E74 nâng cấp điện áp vận hành đường dây từ 10kV lên 22kV

Nguồn vốn:

+ Đầu tư: Vốn vay Thương mại trong nước

Hình thức lựa chọn:

Đấu thầu rộng rãi

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Trọn gói

Địa điểm:

+ Tỉnh Bắc Ninh

Thời gian tổ chức:

3-2010

Thời gian thực hiện:

Quý II năm 2010

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Tên nhà thầu:

Công ty CP chế tạo máy biến áp điện lực Hà nội

Giá trúng thầu:

4 967 765 000 ( bốn tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi lăm ngàn ) VND

 

  • TAG :