Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 1: dây cáp điện các loại

Thông tin kết quả đấu thầu

Thông tin gói thầuTên gói thầu:

Gói 1: dây cáp điện các loại

Tên dự án:

Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010

Nguồn vốn:

+ Đầu tư: Vốn tự có

Hình thức lựa chọn:

Đấu thầu rộng rãi

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Trọn gói

Địa điểm:

+ Tỉnh Vĩnh Long

Thời gian tổ chức:

2-2010

Thời gian thực hiện:

trong Quý 1/2010

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Tên nhà thầu:

Cty Cp Địa Ốc - Cáp điện Thịnh Phát

Giá trúng thầu:

877 393 061 ( tám trăm bảy mươi bảy triệu ba trăm chín mươi ba ngàn không trăm sáu mươi mốt ) VND

 

  • TAG :