Kết quả Gói thầu: Gói 2(NVH-TB): Cung cấp thiết bị và dụng cụ nội thất khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4. Phân thành 2 lô - Lô 1(NVH-TB-01): Cung cấp thiết bị nội thất khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4 - Lô 2(NVH-TB-02):

Thông tin kết quả đấu thầu

Thông tin gói thầu

 

Tên gói thầu:

Gói 2(NVH-TB): Cung cấp thiết bị và dụng cụ nội thất khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4. Phân thành 2 lô - Lô 1(NVH-TB-01): Cung cấp thiết bị nội thất khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4 - Lô 2(NVH-TB-02): Cung cấp dụng cụ nội thất khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4

Tên dự án:

Dự án thuỷ điện Sông Bung 4

Nguồn vốn:

+ Đầu tư: Vốn tự có

Hình thức lựa chọn:

Chào hàng cạnh tranh

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Theo đơn giá

Địa điểm:

+ Tỉnh Quảng Nam

Thời gian tổ chức:

10-2009

Thời gian thực hiện:

03 tháng

Kết quả lựa chọn nhà thầu

 

Tên nhà thầu:

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nguyên Hoàng Hương

Giá trúng thầu:

389 558 000 ( ba trăm tám mươi chín triệu năm trăm năm mươi tám ngàn ) VND

 

  • TAG :