Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 2: trụ điện và neo bêtông các loại

Thông tin kết quả đấu thầu

Thông tin gói thầuTên gói thầu:

Gói 2: trụ điện và neo bêtông các loại

Tên dự án:

Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010

Nguồn vốn:

+ Đầu tư: Vốn tự có

Hình thức lựa chọn:

Chào hàng cạnh tranh

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Trọn gói

Địa điểm:

+ Tỉnh Vĩnh Long

Thời gian tổ chức:

1-2010

Thời gian thực hiện:

Quý 1/2010

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Tên nhà thầu:

Cty CP BTLT An Giang

Giá trúng thầu:

537 449 000 ( năm trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi chín ngàn ) VND

 

  • TAG :