Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 3: Phụ kiện lưới điện

Thông tin kết quả đấu thầu

Thông tin gói thầuTên gói thầu:

Gói 3: Phụ kiện lưới điện

Tên dự án:

Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010

Nguồn vốn:

+ Đầu tư: Vốn tự có

Hình thức lựa chọn:

Chào hàng cạnh tranh

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Trọn gói

Địa điểm:

+ Tỉnh Vĩnh Long

Thời gian tổ chức:

1-2010

Thời gian thực hiện:

Qui 1/2010

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Tên nhà thầu:

Cty TNHH Điện Nam Việt

Giá trúng thầu:

65 055 800 ( sáu mươi lăm triệu không trăm năm mươi lăm ngàn tám trăm ) VND

 

  • TAG :