Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 4: Sứ và phụ kiện sứ

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu:

Gói 4: Sứ và phụ kiện sứTên dự án:

Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010

Nguồn vốn:

+ Đầu tư: Vốn tự có

Hình thức lựa chọn:

Chào hàng cạnh tranh

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Trọn gói

Địa điểm:

+ Tỉnh Vĩnh Long

Thời gian tổ chức:

1-2010

Thời gian thực hiện:

Quí 1/2010

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Tên nhà thầu:

Cty TNHH Một Thành Viên Đại Thiên An

Giá trúng thầu:

110 448 000 ( một trăm mười triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn ) VND

  • TAG :