Kết quả Gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Thông tin kết quả đấu thầu

Thông tin gói thầu

 

Tên gói thầu:

Thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Tên dự án:

Thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác sử dụng nước mặt cho Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Nguồn vốn:

+ SXKD: Vốn tự có

Hình thức lựa chọn:

Chỉ định thầu

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Trọn gói

Địa điểm:

+ Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thời gian tổ chức:

4-2010

Thời gian thực hiện:

Trong vòng 05 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

Kết quả lựa chọn nhà thầu

 

Tên nhà thầu:

Công ty Cổ phần Ngọc Tích Đồng Nai

Giá trúng thầu:

143 990 000 ( một trăm bốn mươi ba triệu chín trăm chín mươi ngàn ) VND

 

  • TAG :