Kiến thức đấu thầu

Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 • Kiến thức đấu thầu
 • 07 tháng 8, 2014

Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư   Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: o  Có hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất hợp lệ; o  Đáp ...

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư
Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư
 • Kiến thức đấu thầu
 • 07 tháng 8, 2014

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư   1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ ...

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu
Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 07 tháng 8, 2014

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu 1. Tên gói thầu: Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung nêu trong dự ...

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như thế nào?
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như thế nào?
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 7, 2014

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như thế nào?   1. Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập ...

Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà đầu tư
Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà đầu tư
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 7, 2014

Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà đầu tư:   Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 1. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư: a) Quyết định phê duyệt dự án; b) Điều ước quốc tế, thỏa ...

Những quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
Những quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 7, 2014

Thời gian trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: a) Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ...

Trình bày quy trình lựa chọn nhà thầu
Trình bày quy trình lựa chọn nhà thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 7, 2014

Trình bày quy trình lựa chọn nhà thầu   1. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau: a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; b) Tổ ...

Liên danh dự thầu giữa Công ty mẹ và công ty con được không?
Liên danh dự thầu giữa Công ty mẹ và công ty con được không?
 • Kiến thức đấu thầu
 • 22 tháng 3, 2014

Theo Điều 146 Luật doanh nghiệp thì Công ty mẹ cũng như Công ty con đều là doanh nghiệp được hình thành theo Luật doanh nghiệp và có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công ...

Luật đấu thầu điều chỉnh hoạt động nào trong đấu thầu?
Luật đấu thầu điều chỉnh hoạt động nào trong đấu thầu?
 • Kiến thức đấu thầu
 • 13 tháng 7, 2012

trong Điều 1 của Luật đấu thầu 29/11/2005 quy định về phạm vi điều chỉnh như sau Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm ...

Kinh nghiệm đấu thầu của các nước
Kinh nghiệm đấu thầu của các nước
 • Kiến thức đấu thầu
 • 27 tháng 2, 2011

Xuất phát từ sự khác nhau về các đặc điểm đặc thù, trình độ tổ chức đấu thầu của các nước, các tổ chức quốc tế, các quy định về đấu thầu và kinh nghiệm tổ chức đấu thầu của ...

Ví dụ hồ sơ mời thầu xây lắp
Ví dụ hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 4, 2010

CÁC VÍ DỤ Ví dụ 1: TCĐG về mặt kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm đối với gói thầu xây dựng phần thô một tòa nhà cao tầng, có tầng hầm (đã thi công cọc móng) Stt Nội dung đánh ...

Văn bản hợp đồng xây lắp
Văn bản hợp đồng xây lắp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 4, 2010

HỢP ĐỒNG (Văn bản hợp đồng xây lắp) ____, ngày ___ tháng ___ năm ______ Hợp đồng số: ___________ Gói thầu: ______________ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án] Căn cứ[1] _____ (Bộ ...

Điều kiện cụ thể của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
Điều kiện cụ thể của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 4, 2010

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Điều Khoản Nội dung 1 3 Chủ đầu tư: _____________________ [Ghi tên chủ đầu tư] 4 Nhà thầu: ______________________ [Ghi tên nhà thầu] 6 Tư vấn ...

Hoàn thành chấm dứt hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
Hoàn thành chấm dứt hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 4, 2010

HOÀN THÀNH, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG Nghiệm thu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám ...

Quản lý chi phí hồ sơ mời thầu xây lắp
Quản lý chi phí hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 4, 2010

QUẢN LÝ CHI PHÍ Biểu giá hợp đồng Biểu giá hợp đồng nêu tại Phụ lục 1 là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc mà nhà thầu phải thực hiện và ...

Quản lý chất lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
Quản lý chất lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 4, 2010

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Kiểm tra chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 1. Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật. 2. Nhà thầu phải cung ...

Quản lý tiến độ thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
Quản lý tiến độ thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 4, 2010

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN Ngày hoàn thành công trình Nhà thầu có thể bắt đầu thực hiện công trình vào ngày khởi công nêu tại ĐKCT và phải tiến hành thi công công trình theo đúng Bảng tiến ...

Điều kiện chung của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
Điều kiện chung của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 4, 2010

ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG . Giải thích từ ngữ Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện ...

Bảng tiên lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
Bảng tiên lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 4, 2010

BẢNG TIÊN LƯỢNG Chương này liệt kê khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện làm căn cứ để nhà thầu tính toán giá dự thầu. STT Hạng mục, nội dung công việc ...

Giới thiệu dự án và gói thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
Giới thiệu dự án và gói thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 4, 2010

GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU Chương này giới thiệu khái quát thông tin về dự án và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu và những thông ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật