Kiến thức đấu thầu

Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Quyết định đầu tư và các tài liệu là cơ sở để quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư. Đối với các công việc chuẩn bị dự án thì căn cứ theo ...

Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng
Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Luật Đấu thầu có hiệu lực từ 1/4/2006, tiếp theo ngày 29/9/2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2006/NĐ - CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng. Tuy ...

Các phương thức đấu thầu như thế nào
Các phương thức đấu thầu như thế nào
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC. Đấu thầu một túi hồ ...

Các hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu
Các hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Các hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu Đấu thầu rộng rãiĐấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia. Bên mời thầu phải thông ...

Tổng quan về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Tổng quan về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Không có mục tiêu, bạn sẽ khó đi đến đích. Trước khi tham gia một khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ như: đấu thầu, quản lý dự án, kỹ sư định giá… Dưới đây là đề mục các nội dung về ...

Các mục tiêu cơ bản của công tác đấu thầu của Việt Nam
Các mục tiêu cơ bản của công tác đấu thầu của Việt Nam
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Tăng cường cạnh tranh trong đấu thầu Một trong những yếu tố đạt được hiệu quả của công tác đấu thầu là phải bảo đảm được quy luật cạnh tranh theo cơ chế thị trường. Trong hoạt động ...

Các mục tiêu chung của công tác đấu thầu:
Các mục tiêu chung của công tác đấu thầu:
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Tất cả các hệ thống đấu thầu mua sắm công trong một nền kinh tế hiện đại đều nhằm đạt được tất cả hoặc hầu hết các mục tiêu chung sau đây Các mục tiêu căn bản, bao gồm: Kinh tế ...

Tầm quan trọng của đấu thầu trong bối cảnh hội nhập kinh tế kinh tế quốc tế
Tầm quan trọng của đấu thầu trong bối cảnh hội nhập kinh tế kinh tế quốc tế
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu- rộng vào nền kinh tế Thế giới. Điều đó càng khẳng định vai trò và tầm quan trọng của đấu thầu theo quy định của pháp luật. Trước đây, ...

Vai trò và tầm quan trọng của đấu thầu
Vai trò và tầm quan trọng của đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

 Công tác đấu thầu đóng góp những thành tựu to lớn cho sự phát triển kinh tế, thể hiện vai trò quan trọng trong các hoạt động củakinh tế thị trường, cụ thể vai trò của hoạt động đấu ...

Tầm quan trọng của đấu thầu
Tầm quan trọng của đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Đấu thầu là một hoạt động của nền kinh tế thị trường, nó tuân theo các quy luật khách quan của thị trường như quy luật cung- cầu, quy luật giá cả- giá trị. Thông qua hoạt động đấu thầu, ...

Đấu thầu Mua sắm sử dụng nguồn vốn của Nhà nước (mua sắm công)
Đấu thầu Mua sắm sử dụng nguồn vốn của Nhà nước (mua sắm công)
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Mua sắm sử dụng nguồn vốn của Nhà nước được coi là mua sắm công, vì nó sử dụng vốn thuộc sở hữu Nhà nước, sở hữu toàn dân để mua sắm phục vụ lợi ích cộng đồng. Nói chung, nguồn ...

Đấu thầu mua sắm từ nguồn tiền tư nhân thế nào
Đấu thầu mua sắm từ nguồn tiền tư nhân thế nào
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Mua sắm từ nguồn vốn tư nhân (không phải vốn Nhà nước) Trong trường hợp mua sắm từ nguồn vốn không phải của Nhà nước công tác mua sắm có thể hiểu như công tác “đi chợ” hàng ngày, đi mua ...

Đặc điểm của đấu thầu là gì
Đặc điểm của đấu thầu là gì
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Bản chất của hoạt động "đấu thầu mua sắm” là việc bỏ tiền để đạt được được mục tiêu nhất định trong một thời gian xác định. Theo đó, hoạt động đấu thầu mua sắm bằng tiền ...

Các khái niệm được hiểu trong luật đấu thầu như thế nào
Các khái niệm được hiểu trong luật đấu thầu như thế nào
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Để hiểu rõ bản chất của công tác đấu thầu, dưới đây xin giới thiệu một số khái niệm cơ bản liên quan tới hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu, bao gồm: MỘT ...

Một số khái niệm trong đấu thầu cần biết
Một số khái niệm trong đấu thầu cần biết
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Trong đấu giá đối tượng bán là rõ ràng, người mua có thể kiểm tra, đánh giá trước khi đưa ra giá mua. Nhưng ngược lại, trong đấu thầu, đối tượng chào bán của nhà thầu là chỉ có trên hồ ...

Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh Công ty
Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh Công ty
 • Kiến thức đấu thầu
 • 16 tháng 10, 2009

 Bắc Việt Luật cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp trong nước. Chúng tôi cung cấp thủ tục va quy trình, nội dung BVL sẽ làm cho bạn để tham khảo trước. Trân trọng! Theo quy định ...

Hồ sơ mở văn phòng đại diện mở chi nhánh
Hồ sơ mở văn phòng đại diện mở chi nhánh
 • Kiến thức đấu thầu
 • 16 tháng 10, 2009

Lưu ý về hồ sơ: Không điền tay vào các mẫu để nộp hồ sơ. - Nếu người nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân thì đề nghị xuất trình giấy giới thiệu ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật