Kiến thức đấu thầu

Yêu cầu về cung cấp
Yêu cầu về cung cấp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP PHẠM VI CUNG CẤP Trong Chương này, bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại ...

Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất
Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

GIẤY PHÉP BÁN HÀNG THUỘC BẢN QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT (1) ____, ngày____tháng ___năm____ Kính gửi: _____________ [Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Theo đề nghị của ______[Ghi tên ...

Bảo lãnh dự thầu
Bảo lãnh dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

BẢO LÃNH DỰ THẦU  ____, ngày___ tháng ___ năm ___ Kính gửi: _________________[Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Căn cứ vào việc ______[Ghi tên nhà thầu tham dự thầu], sau đây gọi ...

Danh sách các nhà thầu phụ quan trọng
Danh sách các nhà thầu phụ quan trọng
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU PHỤ QUAN TRỌNG Stt Tên, địa chỉ nhà thầu phụ quan trọng Phạm vi công việc Khối lượng công việc Giá trị ước tính Hợp đồng ...

Kê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
Kê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

KÊ KHAI NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH CHÍNH  1. Tên nhà thầu: __________________________________________________ Địa chỉ: ...

Bản kê khai sử dụng chuyên gia cán bộ kỹ thuật nước ngoài
Bản kê khai sử dụng chuyên gia cán bộ kỹ thuật nước ngoài
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

BẢN KÊ KHAI SỬ DỤNG CHUYÊN GIA, CÁN BỘ KỸ THUẬT NƯỚC NGOÀI Stt Họ tên Quốc tịch Trình độ học vấn Năng lực chuyên môn Chức danh đảm nhiệm dự kiến ...

Biểu giá chào hàng cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam
Biểu giá chào hàng cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC ĐÃ NHẬP KHẨU VÀ ĐANG ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAM STT Tên hàng hóa Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Số ...

Biểu giá chào hàng cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước
Biểu giá chào hàng cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC STT Tên hàng hóa Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Số lượng Xuất xứ từ: (quốc gia hoặc vùng lãnh ...

Biểu giá chào hàng cho hàng hóa sản xuất, gia công trong nước
Biểu giá chào hàng cho hàng hóa sản xuất, gia công trong nước
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG TRONG NƯỚC STT Tên hàng hóa Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Số lượng Đơn giá (EXW) Thành tiền (4 x 5) ...

Mẫu thỏa thuận liên danh
Mẫu thỏa thuận liên danh
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

THỎA THUẬN LIÊN DANH_____, ngày ___tháng ___năm _____Gói thầu: _____ [Ghi tên gói thầu]Thuộc dự án: _____ [Ghi tên dự án]- Căn cứ (2) _____ [Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội];- ...

Mẫu giấy ủy quyền
Mẫu giấy ủy quyền
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

GIẤY ỦY QUYỀNHôm nay, ngày ___tháng ___năm___, tại _____Tôi là _____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp ...

Biểu mẫu dự thầu mẫu số 1
Biểu mẫu dự thầu mẫu số 1
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

BIỂU MẪU DỰ THẦU Mẫu số 1ĐƠN DỰ THẦU ____, ngày____tháng ___năm____Kính gửi: _____________ [Ghi tên bên mời thầu](sau đây gọi là bên mời thầu)Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa ...

Tiêu chuẩn đánh giá và xác định nội dung định giá đánh giá
Tiêu chuẩn đánh giá và xác định nội dung định giá đánh giá
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ Chương này bao gồm TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (trường hợp không áp dụng sơ tuyển), TCĐG về mặt kỹ thuật, nội dung ...

Bảng dữ liệu đấu thầu
Bảng dữ liệu đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số mục tương ứng trong Chương I (Yêu cầu về thủ tục đấu thầu). Nếu có bất kỳ sự ...

Nhà thầu trúng thầu khi có các điều kiện sau
Nhà thầu trúng thầu khi có các điều kiện sau
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

TRÚNG THẦU Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:1. Có HSDT hợp lệ;2. Được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại ...

Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦUMở thầu1. Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trong BDL trước sự chứng kiến của ...

Nộp hồ sơ dự thầu
Nộp hồ sơ dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU Mục 18. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT 1. HSDT bao gồm các nội dung nêu tại Mục 8 Chương này. HSDT phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách niêm phong do ...

Chuẩn bị hồ sơ dự thầu
Chuẩn bị hồ sơ dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦUMục 7. Ngôn ngữ sử dụng HSDT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải được viết bằng ngôn ...

Yêu cầu về thủ tục đấu thầu
Yêu cầu về thủ tục đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦUMục 1. Nội dung đấu thầu 1. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp hàng hóa (bao gồm cả phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật và dịch ...

Đề cương lập hồ sơ dự thầu, đề xuất kỹ thuật
Đề cương lập hồ sơ dự thầu, đề xuất kỹ thuật
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Khi tham gia một dự án lớn, TA thấy nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Nhà thầu, liên danh Nhà thầu được trình bày theo những đề mục chính như sau, xin khái quát lại để ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật