Kiến thức tư vấn

Cải cách thủ tục đầu tư, đấu thầu: Cho làm trước, kiểm tra sau
Cải cách thủ tục đầu tư, đấu thầu: Cho làm trước, kiểm tra sau
 • Kiến thức tư vấn
 • 27 tháng 2, 2011

Ngày 20-11, Bộ Kế hoạch - đầu tư chính thức công bố dự thảo đề án “Tiếp tục đổi mới & chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn đến năm 2020” với hướng quan trọng được nhắm đến là ...

Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
 • Kiến thức tư vấn
 • 27 tháng 2, 2011

Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước - Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua ...

Dịch vụ tư vấn hồ sơ đấu thầu xây lắ
Dịch vụ tư vấn hồ sơ đấu thầu xây lắ
 • Kiến thức tư vấn
 • 27 tháng 2, 2011

Dịch vụ tư vấn hồ sơ đấu thầu xây lắp. Bắc Việt Luật - cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham ...

Thẩm định hồ sơ mời thầu
Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • Kiến thức tư vấn
 • 27 tháng 2, 2011

Thủ tục: Thẩm định Hồ sơ mời thầu (HSMT) dịch vụ tư vấn. Luật Bắc Việt cung cấp dịch vụ tư vấn cho các dự án có gói tư vấn đấu thầu dịch vụ tư vấn trong dự án. Trình tự thủ ...

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu.
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu.
 • Kiến thức tư vấn
 • 27 tháng 2, 2011

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu. Luật Bắc Việt cung cấp cho khách hàng tham khảo và thực hiện a - Trình tự thực hiện: * Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo ...

Thủ tục đấu thầu trong các dự án ODA
Thủ tục đấu thầu trong các dự án ODA
 • Kiến thức tư vấn
 • 27 tháng 2, 2011

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiến độ thực hiện chậm trong phần lớn các dự án ODA tại Việt Nam là thách thức cơ bản để Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu phát triển ...

Thẩm định kết quả đấu thầu và các tài liệu cần cung cấp cho nhà tư vấn đấu thầu.
Thẩm định kết quả đấu thầu và các tài liệu cần cung cấp cho nhà tư vấn đấu thầu.
 • Kiến thức tư vấn
 • 27 tháng 2, 2011

Thẩm định kết quả đấu thầu và các tài liệu cần cung cấp cho nhà tư vấn đấu thầu. Tên thủ tục: Thẩm định kết quả đấu thầu. Mục đích: Thẩm định kết quả đấu thầu các công ...

Trình tự thủ tục các bước thực hiện công tác đấu thầu
Trình tự thủ tục các bước thực hiện công tác đấu thầu
 • Kiến thức tư vấn
 • 27 tháng 2, 2011

Trình tự thủ tục các bước thực hiện công tác đấu thầu. Luật Bắc Việt cung cấp cho độc giả tham khảo và triển khai. Đối với 01 gói thầu theo quy định của Quy chế Đấu thầu, các nội ...

Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu thuốc
Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu thuốc
 • Kiến thức tư vấn
 • 27 tháng 2, 2011

Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu thuốc. Luật Bắc Việt cung cấp cho khach hàng tham khảo và thực hiện. 1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Khi đơn vị có nhu cầu thẩm định kế hoạch đấu ...

Chỉ định thầu
Chỉ định thầu
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

Hỏi: Theo Điều 20 Khoản 1 Điểm đ của Luật Đấu thầu thì gói thầu mua sắm hàng hóa lớn hơn 100 triệu thì chỉ định thầu. Theo Điều 41 NĐ 58/CP Khoản 10 quy định giá gói thầu lớn hơn 150 ...

 Nhà thầu gửi thông báo đề nghị tăng giá sau khi đã ký hợp đồng
Nhà thầu gửi thông báo đề nghị tăng giá sau khi đã ký hợp đồng
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

Câu hỏi: Do đặc thù của 1 số hàng hóa (giá sẽ biến động không ngừng). Hợp đồng đã ký kết nhưng sau đó giá lên, Nhà thầu gửi thông báo đề nghị tăng giá. Hướng giải quyết? Trả ...

Về tỉ giá ngoại tệ ghi trong hợp đồng
Về tỉ giá ngoại tệ ghi trong hợp đồng
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

Câu hỏi: Trong hợp đồng mua bán có ghi “trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng thì hai bên sẽ thương lượng” Câu này có hợp lệ không? Và nếu hợp đồng đã lỡ ký kết có câu này thì hướng ...

Tỉ giá ngoại tệ và lãi suất ngân hàng tăng quá cao ảnh hưởng đến thực hiện gói thầu
Tỉ giá ngoại tệ và lãi suất ngân hàng tăng quá cao ảnh hưởng đến thực hiện gói thầu
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

 Sau khi trao đổi về đề nghị mới của chủ đầu tư, Công ty A đã từ chối thực hiện tiếp với lý do là tỷ giá đồng USD & VNĐ và lãi suất ngân hàng tại thời điểm hiện tại đã lên quá cao so ...

HSMT đưa ra công thức xác định giá có phù hợp ?
HSMT đưa ra công thức xác định giá có phù hợp ?
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

 Bên mời thầu (BMT) X tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa (MSHH) Y. HMST do BMT phát hành có ghi việc xác định giá đánh giá theo công thức Bli = Giá trị thiết bị (i) trong gói thầu x K1, trong ...

Đánh giá HSDT của nhà thầu là liên danh
Đánh giá HSDT của nhà thầu là liên danh
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

Hỏi: Nhà thầu là liên danh tham gia dự thầu, theo HSMT: Năng lực nhà thầu là năng lực tổng hợp của liên danh (có hợp đồng liên danh) + Một bên của liên danh (nhà thầu tên M) có năng lực kinh ...

HSDT bị loại (do nộp muộn) thì có được Bên mời thầu mở trong lễ mở thầu và công bố thông tin ?
HSDT bị loại (do nộp muộn) thì có được Bên mời thầu mở trong lễ mở thầu và công bố thông tin ?
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

Hỏi: Theo quy định mới, HSDT nộp muộn là “không hợp lệ và bị loại” mà không quy định “trả nguyên trạng cho nhà thầu”. Như vậy, theo quy định mới thì HSDT này có được mở trong buổi lễ ...

Chấp nhận HSDT ?
Chấp nhận HSDT ?
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

 Công ty X tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp “Đường giao thông tuyến số 5”. Khi lập HSDT, Công ty X phát hiện thấy khối lượng công việc trong HSMT có sự sai khác so với khối lượng trong thiết ...

Về điều 1 Luật Đấu thầu
Về điều 1 Luật Đấu thầu
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

 Doanh nghiệp A có các dự án theo quy định phải thực hiện theo Luật Đấu thầu (> 30% vốn Nhà nước, mục tiêu ĐTPT). Sau khi đấu thầu doanh nghiệp B trúng thầu (B có thể là DNTN hoặc DNNN) khi thực ...

Đánh giá HSDT sau khi kiểm tra phát hiện sai lệch sửa lỗi, điều chỉnh giá
Đánh giá HSDT sau khi kiểm tra phát hiện sai lệch sửa lỗi, điều chỉnh giá
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

Trong tính giá HSDT cho gói thầu mua hàng hóa nhà thầu A được xếp thứ nhất, được quy định trúng thầu. Sau đó kiểm tra phát hiện sai lệch sửa lỗi, điều chỉnh giá trúng thầu thì giá đó cao hơn ...

Đánh giá các Hồ sơ dự thầu
Đánh giá các Hồ sơ dự thầu
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

 Trong chấm thầu 1 gói thầu (đấu thầu hạn chế), giá phê duyệt 5,3 tỷ có 3 nhà thầu đều đạt các yêu cầu liên quan trong đó: Nhà thầu A có điểm tiêu chuẩn kỹ thuật 90 điểm giá đề nghị ...

Trang: 1234

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật