Lập hóa đơn GTGT đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ

  • 30 tháng 7, 2010
  • 121 lượt xem
  • 0 bình luận

Trường hợp doanh nghiệp tự xây dựng nhà xưởng, trụ sở làm việc hoặc tự sản xuất tàu vận tải thì sau khi quyết toán và đưa vào sử dụng, Doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.
CĂN CỨ PHÁP LUẬT:


-         Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;


-         Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT;


-         Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007  của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế;


-         Công văn số 1525/TCT-CS ngày 24/4/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 4523/CT-THNVDT ngày 18/9/2008 của Cục thuế tỉnh Nam Định về hướng dẫn việc lập hóa đơn GTGT đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ,


LUẬT SƯ TƯ VẤN:


Tại Công văn số 1525/TCT-CS ngày 24/4/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 4523/CT-THNVDT ngày 18/9/2008 của Cục thuế tỉnh Nam Định về hướng dẫn việc lập hóa đơn GTGT đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ, như sau:


Căn cứ điểm 5.4 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn về hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ.


Căn cứ điểm 6 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 5.4 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng, trả thay tiền lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ như sau: “Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay tiền lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng”.


Theo hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp tự xây dựng nhà xưởng, trụ sở làm việc hoặc tự sản xuất tàu vận tải thì sau khi quyết toán và đưa vào sử dụng, Doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.


Liên Hệ với chúng tôi


Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất.


Chúc các bạn thành công!


 


Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế: dichvu@bacvietluat.vn - 01687696666

  • TAG :