Lựa chọn hàng hóa

Lựa chọn hàng hóa

 Theo thực tế hàng hóa của G7 hay của Mỹ tốt hơn nhiều hàng của Trung Quốc. Nếu không giới hạn xuất xứ thì hàng hóa của Trung Quốc có khả năng trúng rất cao vì giá rẻ, nhưng chất lượng thì không ai dám đảm bảo.

 

            Vậy phải xử lý làm sao?

Xử lý tình huống:

            Đây là tình huống khó, phức tạp và cũng là sự băn khoăn của nhiều người làm công tác đấu thầu. Thực chất của việc đấu thầu là làm sao bỏ tiền ra (là tiền NN sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu) để có được sản phẩm (có thể là Dịch vụ tư vấn, Hàng hóa, công trình xây lắp), nhưng sản phẩm có được phải đáp ứng yêu cầu đặt ra. Trong nhiều trường hợp các yêu cầu này là phong phú, đa dạng và rất khác nhau. Chúng được xác định tùy theo từng trường hợp cụ thể (từng gói thầu). Yêu cầu về hàng hóa tốt (ví dụ phải ổn định, an toàn, bền…) chỉ là 1 trong các yêu cầu chứ không phải là tất cả.

            Một cách khái quát các yêu cầu này có thể gồm 2 nội dung:

- Sản phẩm phải dùng được

- Giá mua là có hiệu quả (đôi khi dùng khái niệm giá chấp nhận được, hợp lý, rẻ) bởi vì nguồn tiền luôn có hạn (cho dù là nguồn tiền NN).

Trở lại tình huống của bạn, trong nhiều trường hợp, hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc hay các nước G7 đều dùng được, nhưng giá lại khác nhau do chất lượng khác nhau. “Tiền nào của nấy” chính là ở chỗ này. Đấu thầu là biện pháp chọn nhà cung cấp hàng hóa (HH) có chất lượng đáp ứng yêu cầu của HSMT chứ không phải để chọn HH có chất lượng tốt nhất. Do vậy vấn đề là tùy thuộc vào HSMT và có thể giả định 2 trường hợp đối với yêu cầu đặt ra trong HSMT:

a) Yêu cầu chất lượng đối với HH ở mức cao (do yêu cầu sử dụng) thông qua các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật (tính năng, công năng, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản phẩm…) thì HH của Trung Quốc không đáp ứng.

b) Yêu cầu chất lượng đối với HH ở mức trung bình thông qua các yêu cầu về kỹ thuật nêu trong HSMT thì HH của Trung Quốc hay của 1 nước nào đó thuộc G7 đều có thể đáp ứng, khi đó để quyết định lựa chọn mua của ai (G7 hay Trung Quốc) chúng ta phải dựa trên 1 tiêu chí gọi là “giá đánh giá”. Đây là tiêu chí thể hiện tính hiệu quả của việc mua sắm. Hãy tham khảo định nghĩa về giá đánh giá tại K30 Đ4 Luật Đấu thầu đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 38/2009/QH12, tại Đ23 NĐ85/CP và trong mẫu HSMT mua sắm HH do Bộ KH & ĐT ban hành.

Việc xác định công thức tính giá đánh giá để làm cơ sở so sánh, xếp hạng các Nhà thầu là phụ thuộc vào năng lực mua sắm của chuyên gia lập HSMT, phải là những người rất am hiểu kỹ thuật, có kinh nghiệm đối với các HH định mua.

                                                                                                           

Hà Nội, 06/01/2010

TS. Nguyễn Việt Hùng
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật