Luật đấu thầu mới

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu tại nghị định 63/2014/NĐ-CP
Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu tại nghị định 63/2014/NĐ-CP
 • Luật đấu thầu mới
 • 02 tháng 11, 2015

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu Trách nhiệm cung cấp thông tin: a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và người có ...

Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước tại Nghị Định 63/2014/NĐ-CP
Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước tại Nghị Định 63/2014/NĐ-CP
 • Luật đấu thầu mới
 • 30 tháng 10, 2015

Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước[caption id="attachment_19272" align="aligncenter" width="600"] Thẩm định đấu thầu gọi" 0938188889[/caption] Đối với gói thầu mua sắm ...

Ưu đãi đối với hàng hóa trong nước tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
Ưu đãi đối với hàng hóa trong nước tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
 • Luật đấu thầu mới
 • 22 tháng 10, 2015

Ưu đãi đối với hàng hóa trong nước Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng ...

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
 • Luật đấu thầu mới
 • 22 tháng 10, 2015

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế [caption id="attachment_19272" align="aligncenter" width="600"] Thẩm định đấu thầu gọi" 0938188889[/caption] Đối với gói thầu cung cấp ...

Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu: nguyên tắc ưu đãi tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu: nguyên tắc ưu đãi tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
 • Luật đấu thầu mới
 • 22 tháng 10, 2015

Nguyên tắc ưu đãi  trong lựa chọn nhà thầu: Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong ...

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
 • Luật đấu thầu mới
 • 22 tháng 10, 2015

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu [caption id="attachment_19272" align="aligncenter" width="600"] Thẩm định đấu thầu gọi" 0938188889[/caption] Nhà thầu tham dự quan tâm, tham dự ...

Quy định Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu tại Nghị Định 63
Quy định Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu tại Nghị Định 63
 • Luật đấu thầu mới
 • 16 tháng 10, 2015

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 1. Nhà thầu tham dự quan tâm, tham dự sơ tuyển phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 của Luật Đấu thầu. 2. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu ...

Nghị đinh 63 về đấu thầu điều chỉnh gì?
Nghị đinh 63 về đấu thầu điều chỉnh gì?
 • Luật đấu thầu mới
 • 16 tháng 10, 2015

Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Khoản ...

Không đủ 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu
Không đủ 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu
 • Tình huống đấu thầu
 • 22 tháng 7, 2014

Hỏi: Về tình huống đến thời điểm đóng thầu, không có đủ 3 hồ sơ dự thầu (HSDT) nộp theo quy định tại Khoản 3 Điều 70 Nghị định 85/2009/NĐ-CP thì được xử lý theo hai giải pháp. Đề ...

Tình huống đấu thầu- Xử lý chuyển tiếp đối với dự án thực hiện dở dang
Tình huống đấu thầu- Xử lý chuyển tiếp đối với dự án thực hiện dở dang
 • Tình huống đấu thầu
 • 15 tháng 7, 2014

Dự án của đơn vị A là chủ đầu tư đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong tháng 02/2014. Tính đến hết ngày 30/6/2014, Dự án đã tổ chức lựa chọn nhà thầu được 03 gói thầu với tiến ...

Tình huống đấu thầu- Về cách xử lý tình huống:
Tình huống đấu thầu- Về cách xử lý tình huống:
 • Tình huống đấu thầu
 • 15 tháng 7, 2014

Về cách xử lý tình huống: Theo thông tin đã cung cấp thì trong HSDT của nhà thầu tại bảng “Tiến độ thi công chi tiết” ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày, còn trong phần nào đó của ...

Viettel thắng thầu cung cấp mạng viễn thông Peru
Viettel thắng thầu cung cấp mạng viễn thông Peru
 • Kết quả đấu thầu
 • 27 tháng 2, 2011

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa thắng thầu Giấy phép viễn thông thứ tư tại Peru. Như vậy Peru trở thành thị trường nước ngoài thứ năm của Viettel. Viettel được các cơ quan quản lý ...

Kết quả Các gói thầu số 1A, 1B, 1C, 3A, 3B và 3C Dự án xây dựng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau
Kết quả Các gói thầu số 1A, 1B, 1C, 3A, 3B và 3C Dự án xây dựng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Quyết định số 5021/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Gói số 1A Tên gói thầu: Xây dựng đoạn Km0+000 - Km4+800 Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư ...

Gói thầu số 1 Dự án Đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2005 của Công ty than Cọc Sáu
Gói thầu số 1 Dự án Đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2005 của Công ty than Cọc Sáu
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Kết quả đấu thầu Gói thầu số 1 Dự án Đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2005 của Công ty than Cọc Sáu Quyết định phê duyệt: số 395/QĐ-ĐT ngày 08/12/2005 của Giám đốc Công ty ...

 Kết quả Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện Máy công cụ, dụng cụ, trang bị làm việc cơ khí phục vụ bảo dưỡng sửa chữa thiết bị cơ khí Nhà máy thủy điện A Vương
Kết quả Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện Máy công cụ, dụng cụ, trang bị làm việc cơ khí phục vụ bảo dưỡng sửa chữa thiết bị cơ khí Nhà máy thủy điện A Vương
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

 Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện Máy công cụ, dụng cụ, trang bị làm việc cơ khí phục vụ bảo dưỡng ...

Kế hoạch: Hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các trạm biến áp 220kV-500kV và sửa chữa lớn thiết bị RTU tại A1 và A2 Kết quả Gói thầu: Hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các trạm biến áp 220kV-500kV
Kế hoạch: Hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các trạm biến áp 220kV-500kV và sửa chữa lớn thiết bị RTU tại A1 và A2 Kết quả Gói thầu: Hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các trạm biến áp 220kV-500kV
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các trạm biến áp 220kV-500kV Tên dự án: Hoàn thiện tín hiệu ...

Kế hoạch: Mua sắm VTTB sử dụng cho cải tạo, CQT đường dây 973-E74 Kết quả Gói thầu: Mua sắm VTTB sử dụng cho cải tạo, CQT đường dây 973-E74
Kế hoạch: Mua sắm VTTB sử dụng cho cải tạo, CQT đường dây 973-E74 Kết quả Gói thầu: Mua sắm VTTB sử dụng cho cải tạo, CQT đường dây 973-E74
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Mua sắm VTTB sử dụng cho cải tạo, CQT đường dây 973-E74 Tên dự án: CQT đường dây 973-E74 ...

Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 1: dây cáp điện các loại
Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 1: dây cáp điện các loại
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Gói 1: dây cáp điện các loại Tên dự án: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 ...

 Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 2: trụ điện và neo bêtông các loại
Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 2: trụ điện và neo bêtông các loại
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Gói 2: trụ điện và neo bêtông các loại Tên dự án: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 ...

Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 3: Phụ kiện lưới điện
Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 3: Phụ kiện lưới điện
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Gói 3: Phụ kiện lưới điện Tên dự án: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 ...

Trang: 123