Luật đấu thầu mới

Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 4: Sứ và phụ kiện sứ
Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 4: Sứ và phụ kiện sứ
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Gói 4: Sứ và phụ kiện sứ Tên dự án: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Nguồn vốn: + Đầu tư: Vốn tự có ...

Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 5: Hộp nhựa composite
Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 5: Hộp nhựa composite
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

 Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Gói 5: Hộp nhựa composite Tên dự án: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 ...

Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 6 Cáp đồng trung hạ thế các loại
Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 6 Cáp đồng trung hạ thế các loại
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu   Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói thầu số 6 Cáp đồng trung hạ thế các loại Tên dự án: Dự án mua sắm VTTB ...

Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước  Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 7 Thiết bị đóng cắt
Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 7 Thiết bị đóng cắt
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu   Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói thầu số 7 Thiết bị đóng cắt Tên dự án: Dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX ...

Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 8 Sứ cách điện & chân sứ
Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 8 Sứ cách điện & chân sứ
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu   Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói thầu số 8 Sứ cách điện & chân sứ Tên dự án: Dự án mua sắm VTTB phục vụ ...

Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 9 Trụ BTLT các loại
Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 9 Trụ BTLT các loại
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu   Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói thầu số 9 Trụ BTLT các loại Tên dự án: Dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và ...

Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 10 Đà và phụ kiện các loại
Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 10 Đà và phụ kiện các loại
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói thầu số 10 Đà và phụ kiện các loại Tên dự án: Dự án mua sắm VTTB phục vụ ...

 Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước  Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 11 Phụ kiện đấu nối các loại
Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 11 Phụ kiện đấu nối các loại
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu   Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói thầu số 11 Phụ kiện đấu nối các loại Tên dự án: Dự án mua sắm VTTB phục ...

Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 12 MBA phân phối
Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 12 MBA phân phối
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

 Thông tin kết quả đấu thầu   Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói thầu số 12 MBA phân phối Tên dự án: Dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và ...

Kết quả Gói thầu: Cung cấp hoá chất rửa máy nén gió các tổ máy tuabin khí PM1, PM2.1, PM2.1MR, PM4 năm 2010
Kết quả Gói thầu: Cung cấp hoá chất rửa máy nén gió các tổ máy tuabin khí PM1, PM2.1, PM2.1MR, PM4 năm 2010
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu   Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Cung cấp hoá chất rửa máy nén gió các tổ máy tuabin khí PM1, PM2.1, PM2.1MR, PM4 năm 2010 Tên ...

Kết quả Gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ
Kết quả Gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Nhiệt ...

Kết quả Gói thầu: Gói 2(NVH-TB): Cung cấp thiết bị và dụng cụ nội thất khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4. Phân thành 2 lô - Lô 1(NVH-TB-01): Cung cấp thiết bị nội thất khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4 - Lô 2(NVH-TB-02):
Kết quả Gói thầu: Gói 2(NVH-TB): Cung cấp thiết bị và dụng cụ nội thất khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4. Phân thành 2 lô - Lô 1(NVH-TB-01): Cung cấp thiết bị nội thất khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4 - Lô 2(NVH-TB-02):
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói 2(NVH-TB): Cung cấp thiết bị và dụng cụ nội thất khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sông ...

Kế hoạch đấu thầu dự án Di dời lưới điện trung hạ thế và TBA đường Rừng Sác - huyện Cần Giờ Kết quả Gói thầu: thi công xây lắp dự án
Kế hoạch đấu thầu dự án Di dời lưới điện trung hạ thế và TBA đường Rừng Sác - huyện Cần Giờ Kết quả Gói thầu: thi công xây lắp dự án "Di dời lưới điện trung hạ thế và TBA đường Rừng Sác"-Giai đoạn 2
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: thi công xây lắp dự án "Di dời lưới điện trung hạ thế và TBA đường Rừng Sác"-Giai đoạn 2 ...

Kế hoạch đấu thầu bổ sung các gói thầu dự án Nhà điều hành sản xuất các đơn vị phụ trợ - Công ty Điện lực 2  Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 8: cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến thế phân phối 15-22/0,4kV, 250KVA
Kế hoạch đấu thầu bổ sung các gói thầu dự án Nhà điều hành sản xuất các đơn vị phụ trợ - Công ty Điện lực 2 Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 8: cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến thế phân phối 15-22/0,4kV, 250KVA
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

  Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói thầu số 8: cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến thế phân phối 15-22/0,4kV, ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thấu số 08 (đoạn Km8 -:- Km14+627m) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thấu số 08 (đoạn Km8 -:- Km14+627m) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
 • Kết quả trúng thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thấu số 08 (đoạn Km8 -:- Km14+627m) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. UBND HUYỆN YÊN ...

Kết quả đấu thầu : Gói thầu số 5: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan - Vườn quốc gia Cúc Phương
Kết quả đấu thầu : Gói thầu số 5: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan - Vườn quốc gia Cúc Phương
 • Kết quả trúng thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Ban quản lý XDCB- Vườn quốc gia Cúc Phương thông báo kết quả đấu thầu : Gói thầu số 5: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan - Vườn quốc gia Cúc Phương. Thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo ...

Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Điện lực 1 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 2: Cung cấp VTTB cho trạm 110kV
Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Điện lực 1 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 2: Cung cấp VTTB cho trạm 110kV
 • Kết quả trúng thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Điện lực 1 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 2: Cung cấp VTTB cho trạm 110kV THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU A. Thông tin chung: 1. Tên đơn vị ...

Thông báo trúng thầu thiết kế và thi công các hệ thống cấp nước thị trấn Ðình Cả, huyện Võ Nhai và thị trấn Ðu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Thông báo trúng thầu thiết kế và thi công các hệ thống cấp nước thị trấn Ðình Cả, huyện Võ Nhai và thị trấn Ðu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
 • Kết quả trúng thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Căn cứ Quyết định số 118/QÐ-CTCPNS ngày 28-1-2010 của Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên công bố công ty trúng gói thầu số TN-01: Thiết kế và thi công các hệ thống cấp nước thị trấn Ðình ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác hành chính tại nhà làm việc 02 tầng và Hội trường UBND xã Tịnh Ấn Tây.
Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác hành chính tại nhà làm việc 02 tầng và Hội trường UBND xã Tịnh Ấn Tây.
 • Kết quả trúng thầu
 • 14 tháng 4, 2010

 UBND xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác hành chính tại nhà làm việc 02 tầng và Hội trường UBND ...

Luật đấu thầu
Luật đấu thầu
 • Luật đấu thầu mới
 • 14 tháng 4, 2010

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ ...