Luật đấu thầu mới

Luật đấu thầu 2005
Luật đấu thầu 2005
 • Luật đấu thầu mới
 • 14 tháng 4, 2010

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ ...

Mẫu Thông báo mời sơ tuyển nhà thầu
Mẫu Thông báo mời sơ tuyển nhà thầu
 • Sơ tuyển đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1- Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được một khoản tín dụng 1883-VIE (SF) của ADB cho Dự án GNKVMT và sẽ dùng một phần của khoản tín dụng này cho các khoản thanh toán hợp lệ của các hợp ...

Mẫu Thông báo mời sơ tuyển nhà thầu
Mẫu Thông báo mời sơ tuyển nhà thầu
 • Sơ tuyển đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1- Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được một khoản tín dụng 1883-VIE (SF) của ADB cho Dự án GNKVMT và sẽ dùng một phần của khoản tín dụng này cho các khoản thanh toán hợp lệ của các hợp ...

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng
Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng
 • Sơ tuyển đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 42 và Chương III của Luật Đấu thầu, Mục 2 Chương VI của Luật Xây dựng.2. Trường hợp thương ...

Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả đấu thầu
Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả đấu thầu
 • Kết quả đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Trình duyệt, thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn thực hiện theo quy định tại Điều 37, Điều 39 của Luật Đấu thầu và Điều 58, Điều 59 Nghị định này.2. Việc phê ...

Thương thảo hợp đồng trong đấu thầu
Thương thảo hợp đồng trong đấu thầu
 • Kết quả đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Trên cơ sở quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo hợp đồng. 2. Nội dung thương thảo hợp đồnga) Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi ...

Áp dụng sơ tuyển nhà thầu trong đấu thầu
Áp dụng sơ tuyển nhà thầu trong đấu thầu
 • Sơ tuyển đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Đấu thầu.2. Trường hợp cần áp dụng sơ tuyển đối với các gói thầu không thuộc quy định tại ...

Dịch vụ Tư vấn Hợp nhất Công ty
Dịch vụ Tư vấn Hợp nhất Công ty
 • Kết quả đấu thầu
 • 16 tháng 10, 2009

Là công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, dịch vụ tư vấn hợp nhất công ty của chúng tôi sẽ đem đến sự hài lòng cho quý vị.1. Tư vấn các quy ...

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty
Thủ tục giải thể chi nhánh công ty
 • Sơ tuyển đấu thầu
 • 16 tháng 10, 2009

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty khi không con kinh doanh hiệu quả phải tiến hành như thế nào? Xin cung cấp đến bạn đọc những thủ tục này như sau: 1. Về thẩm quyền ra quyết định giải thể chi ...

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh thương nhân nước ngoài
Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh thương nhân nước ngoài
 • Kết quả trúng thầu
 • 16 tháng 10, 2009

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo và các giấy tờ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép thẩm định việc hoàn thành các nghĩa vụ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh và làm ...

Các trường hợp thương nhân nước ngoài không được cấp phép hoạt động văn phòng đại diện tạ Việt Nam
Các trường hợp thương nhân nước ngoài không được cấp phép hoạt động văn phòng đại diện tạ Việt Nam
 • Kết quả trúng thầu
 • 16 tháng 10, 2009

 Các trường hợp thương nhân nước ngoài không được cấp phép hoạt động văn phòng đại diện tạ Việt Nam. Các doanh nghiệp cần lưu ý khi tiến hành thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại  ...

Thủ tục mở văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài tại các khu công nghiệp
Thủ tục mở văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài tại các khu công nghiệp
 • Kết quả trúng thầu
 • 16 tháng 10, 2009

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các KCN (Trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại ...

 Dịch vụ tư vấn Chia Công ty của văn phòng Luật – Bắc Việt Luật.
Dịch vụ tư vấn Chia Công ty của văn phòng Luật – Bắc Việt Luật.
 • Kết quả đấu thầu
 • 16 tháng 10, 2009

Thủ tục chia doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khác nhau. Dịch vụ tư vấn chia doanh nghiệp của Luật - Bắc Việt Luật sẽ đem đến sự bảo đảm pháp lý cho Doanh nghiệp ...

Dịch vụ tư vấn Chuyển đổi loại hình công ty của công ty Bắc Việt Luật.
Dịch vụ tư vấn Chuyển đổi loại hình công ty của công ty Bắc Việt Luật.
 • Kết quả đấu thầu
 • 16 tháng 10, 2009

Là một nội dung của tái cấu trúc doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đem lại sự thuận lợi và nhiều sự lựa chọn cho nhu cầu kinh doanh của khách hàng. Luật - Bắc ...

Dịch vụ tư vấn Tách Công ty của công ty Bắc Việt Luật
Dịch vụ tư vấn Tách Công ty của công ty Bắc Việt Luật
 • Kết quả đấu thầu
 • 16 tháng 10, 2009

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại ; chuyển một phần quyền ...

 Dịch vụ tư vấn Sáp nhập Công ty của Văn phòng Luật – Bắc Việt Luật.
Dịch vụ tư vấn Sáp nhập Công ty của Văn phòng Luật – Bắc Việt Luật.
 • Kết quả đấu thầu
 • 16 tháng 10, 2009

Một hoặc một số công ty cùng loại có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt ...

Trang: 123