Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

  • 03 tháng 8, 2010
  • 115 lượt xem
  • 0 bình luận

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


10


Ký hiệu

1998/QH

Ngày ban hành

02/12/1998

Người ký

Nông Đức Mạnh

Trích yếu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật 
Tệp đính kèmL10QH.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :