Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

  • 28 tháng 7, 2010
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


17


Ký hiệu

1999/QH10

Ngày ban hành

21/12/1999

Người ký

Nông Đức Mạnh

Trích yếu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật 
Tệp đính kèmL17QH.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :