Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

  • 28 tháng 7, 2010
  • 114 lượt xem
  • 0 bình luận
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


43


Ký hiệu

L/CTN

Ngày ban hành

09/11/1995

Người ký

Nông Đức Mạnh

Trích yếu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật 
Tệp đính kèmL43QH.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :