Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  • 28 tháng 7, 2010
  • 129 lượt xem
  • 0 bình luận

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


18


Ký hiệu

2000/QH10

Ngày ban hành

09/06/2000

Người ký

Nông Đức Mạnh

Trích yếu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật 
Tệp đính kèmLuật18QH.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :